Fruitsekta.ru

Мир ПК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рядок стану word

Рядок стану

ПЛАН

1. Структура вікна

3. Основні елементи текстового документа

Теоретичні відомості

У багатьох областях професійної діяльності людини існують різні види текстових документів.

Текстові документи — це те, що надруковано на папері: особисті й офіційні листи і записки, запрошення, оголошення, інструкції до побутових приладів, звіти, каталоги бібліотек, видеотек, фонотек і т.д.

Текстовим процесором називають потужний текстовий редактор, що володіє просунутими можливостями по опрацюванню текстових документів.

Найбільш відомі нині редактори текстів можна умовно розділити на 3 групи:

а) процесори загального призначення (Microsoft Word, Word Perfect );

б) редактори наукових документів (TEX, Chi Writer);

в) редактори вихідних текстів програми (Multi-EDIT, Basic, Pascal).

Етапи підготовки текстових документів.

Будь-який текстовий редактор працює в одному з трьох режимів:

— режим введення тексту — дозволяє перевести текст із його зовнішньої форми в електронний вигляд, тобто у файл, що зберігається на комп’ютері;

— режим редагування (правки тексту) — дозволяє змінити вже існуючий електронний документ шляхом додавання або видалення його фрагментів, перестановки частин документа;

— режим форматування тексту — це оформлення документа, що дозволяє точно визначити, як буде виглядати текст на екрані монітора або на папері після друку на принтері.

MS WORD — одна і найбільш досконалих програм у класі текстових процесорів, що передбачає виконання великої кількості операцій над текстовою і графічною інформацією.

По-перше, MS Word — богатовіконній редактор. Він може працювати відразу з кількома файлами, розміщеними в різних вікнах, що можна бачити на екрані одночасно або по окремо.

По-друге , MS Word дає можливість виконувати усі без вийнятку традиційні операції над текстом.

По-третє, у процесорі MS Word реалізовані можливості новітньої технології зв’язування і впровадження об’єктів (OLE), що дозволяє включати в документ текстові фрагменти, таблиці, ілюстрації, підготовлені в інших додатках WINDOWS.

По-четверте, MS Word — одна з перших загальнодоступних програм, що дозволяє виконувати богато операцій верстки, властиві професійним видавничим системам. Серед таких рішень система готових шаблонів і стилів оформлення, створення і модифікації таблиць, форматний пензель, функції автотекста й автокорекції і багато чого іншого. Посилання на MS Word знаходиться в групі Microsoft Office.

Головне меню містить 9 пунктів:

Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Вікно, Допомога.

Меню Файл:

Створити створюється новий документ. Файлу автоматично привласнюється ім’я Документ. doc (номер створюваного документа). Всі файли, створені в Word мають розширення . doc.

Відчинити— відчиняє створений раніше документ. Дозволяє шукати файл (документ) на всіх доступних магнітних дисках.

Закрити закриває активний файл (документ)

Зберегти — зберігає активний файл (документ). Ця опція використовується для зберігання змін файла, що редагується.

Зберегти як . — дозволяє зберігати документи з новими іменами, або зберігати файли на іншому диску або в іншому каталозі.

Зберегти усі — зберігає усі відкриті документи під їхніми іменами.

Перегляд — дозволяє переглядати документ у тому виді, у якому він буде надрукований.

Вихід — ця функція і завершує роботу в Word

Меню Вікно:

Нове — створює нове вікно, що містить той же документ, що й активне .

Розташувати усі — розташовує на екрані усі відкриті файли (кожний у своєму вікні).

Розділити — поділяє активне вікно по горизонталі на дві частини, у кожної з яких можна самостійно переглядати той документ, що був до цього в активному вікні. Поділ видаляється за допомогою миші. Для цього досить захопити його межу мишкою і відтягнути або до упора вниз, або до упора нагору. Також можна ввійти в опцію Вікно і вибрати пункт Зняти поділ.

Меню Правка.

Дозволяє працювати з Буфером Обміну, командами пошуку і заміни фрагментів тексту.

Меню Вид.

Дозволяє управляти відображенням документа і його елементів на екрані.

Меню Вставка.Призначено для вставки в документ різних об’єктів

( малюнків, діаграм і т.д.)

Меню Формат Призначений для форматування документа.

Меню Сервіс

Дозволяє створення елементів автокорекції і команд установки параметрів.

Панель інструментів або Піктографічне меню –це набір кнопок (піктограм), кожна з який представляє деяку функцію або інструмент. Призначені для максимального спрощення роботи користувача над документами. Піктограми панелей дублюють функції команд головного меню. Без таких панелей можна обійтися. За допомогою відповідного прапорця можна відображати або не відображати панель інструментів на екрані. Для одержання інформації про призначення кнопок необхідно установити курсор миші на даний інструмент. Відображення будь-якої панелі інструментів встановлюється за допомогою меню Вид — Панелі інструментів.

Рядок стану.

Необов’язковий елемент вікна додатка, вона відображає різноманітну довідкову інформацію про поточний стан документа.

Рядок стану word

У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити рефератДодати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об’яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Microsoft Word 97

Microsoft Word 97

Вікно програми . 3

Робота з вікнами 3

Курсор уведення . 4

Панелі інструментів . 4

Координатні лінійки . 5

Режими відображення документа . 6

Смуги прокручування 6

Вихід із Microsoft Word . 6

Операції з документами 6

Створення нового документа . 6

Відкриття документа . 7

Збереження документа 8

Закриття документа . 9

Робота з текстом 9

Уведення тексту . 9

Виділення фрагменту тексту . 9

Редагування тексту 10

Скасування операцій над текстом . 10

Копіювання тексту . 10

Переміщення тексту . 11

Уставлення символу 11

Пошук і заміна тексту 12

Контекстне меню 13

Форматування тексту . 13

Зміна параметрів шрифту 13

Зміна інтервалу й положення символів . 15

Зміна регістру символів . 15

Форматування абзаців . 16

Установлення позицій табуляції 17

Упорядкування переліків . 19

Стилі форматування 20

Оформлення сторінок документа . 22

Установлення параметрів сторінки 22

Уставлення розривів сторінок 24

Нумерація сторінок . 25

Установлення колонтитулів 26

Створення багатошпальтового документа 27

Друкування документів . 29

Уставлення графічних об’єктів 30

Уставлення таблиць . 32

Miсrosoft Word 97 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського “What You See Is What You Get”) дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його ярлику (мал.1).

Робота з вікнами

Слід розрізняти поняття вікно документа і вікно прикладної програми. Вікно документа – це частина вікна Microsoft Word, в якій відображається й обробляється документ. Вікно прикладної програми – це вікно активного додатку (в даному випадку редактора Microsoft Word). У ньому відображаються меню й робоча ділянка з вікнами документів. Якщо вікно документа знаходиться в повноекранному стані, то його рамки й рядок заголовку зливаються з відповідними елементами вікна програми (мал.2).

Мал.2. Вікно програми Miсrosoft Word

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Існують два поняття – курсор уведення і покажчик миші. Курсор уведення являє собою миготливу вертикальну смужку |. Він указує місце, в яке буде уводитися текст. Для його переміщення використовуються клавіші керування курсором або миша. Для переміщення курсору уведення за допомогою миші слід установити покажчик миші в потрібну позицію й натиснути клавішею миші.

Таблиця 1. Переміщення курсору уведення за допомогою клавіатури

Клавіша

Переміщення

Ctrl+End

На один рядок угору

На один рядок униз

На одну позицію ліворуч

На одну позицію праворуч

На один абзац угору

На один абзац униз

На одне слово ліворуч

На одне слово праворуч

На один екран угору

На один екран униз

У початок рядку

У початок документа

У кінець документа

Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками (піктограмами). Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв’язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з’явиться рамка з назвою команди.

За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім’я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка a.

Для зміни складу самої групи кнопок, слід у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Командыз’являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (мал.3), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.

Горизонтальна координатна лінійка розташована над робочим полем, вертикальна – ліворуч від робочого поля. З їхньою допомогою можна установлювати поля сторінок, абзацні відступи, змінювати ширину шпальт і установлювати позиції табуляції. За замовчанням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Виводяться/ забираються лінійки за допомогою команди Линейка в меню Вид.

Рядок стану (мал.4) розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.

Способи запуску Word

1 За допомогою головного меню Пуск→Програми→Microsoft Office→ Microsoft Word.

2 За допомогою ярлика на робочому столі.

3 За допомогою панелі швидкого запуску.

4 Запустити будь-який документ Word (за допомогою подвійного натискання лівої клавіші миші).

7.1.4. Робоче вікно Word

Вікно редактора Word має кілька стандартних елементів, а інші можна настроювати залежно від вимог користувача.

Робоче вікно Word (рис. 7.1.1) складається з таких елементів (стандартних): рядок заголовка, рядок головного меню, панель інструментів, вікно документа, смуга прокручування, рядок стану.

Рядок заголовка— це верхній рядок екрана вікна, в якому відображується інформація про назву документа та ім’я програми, а також містить елементи, що дозволяють згортати, розгортати та закривати вікно.

Рис. 7.1.1 Склад вікна Word

Рядок заголовка зображений на рис. 7.1.2.

Рис. 7.1.2 — Рядок заголовка

Рядок меню– це рядок під рядком заголовка вікна, що містить у своєму складі меню, кожне з яких виконує відповідні функції і відкривається за допомогою мишки або натисненням на клавішу Alt разом із клавішею літери, підкресленої в імені меню, наприклад Alt+Ф, Alt+П і т. д.

Рядок меню зображений на Рис.7.1.3.

Рис.7.1.3 Рядок меню

Панель інструментів– це рядок кнопок, при натисканні на які виконується певна дія, тобто більш швидкий і наочний вибір та виконання команд.

Панель інструментів зображена на Рис.7.1.4. Стандартні панелі інструментів – це Стандартнаяі Форматирования.

Рис.7.1.4 Панелі інструментів Стандартнаята Форматирования

На стандартній панелі (Рис.7.1.5) ліворуч розміщені кнопки, за допомогою яких можна виконати основні команди меню Файл, Создать, Открыть, Сохранить, Печать, Предварительный просмотр.

Рис.7.1.5 Блоки роботи з файлами Стандартної панелі

Крім того, ця панель містить панель з кнопками основних команд меню Правка: Вырезать, Копировать, Вставить(Рис.7.1.6).

Рис.7.1.6 Блоки правки Стандартной панели

При редагуванні тексту використається панель Форматирование. Перша група кнопок на ній (Рис.7.1.7) відповідає за параметри тексту та шрифту: стиль, шрифт, розмір, накреслення.

Рис.7.1.7 – Блок роботи з тестом Панели Форматирования

Форматування абзаців можна здійснювати за допомогою такої групи кнопок на цій панелі (Рис.7.1.8).

Рис.7.1.8 – Блок роботи з абзацами Панели Форматирования

Для вибору інших панелей слід скористатися командою Вид→Панель инструментов.При цьому на екрані з’явиться діалогове вікно, в якому можна вибрати необхідні панелі.

Смуги прокручуванняпризначені для переміщення вмісту робочої області вікна за допомогою мишки по вертикалі та по горизонталі.

Також існують кнопки з трикутниками, за допомогою яких можна переміщуватися на один рядок вгору або вниз (кнопки вертикального прокручування) та перехід між сторінками (кно-пка зі звичайними сторінками).

Рис.7.1.9 – Рядок стану

Рядок стану— це рядок, за допомогою якого можна визначити номер поточної сторінки та розділу, поточне місце та ре-жим роботи з текстом.

Двічі клацнувши лівою кнопкою мишки на ліву та на середню частину рядка стану можна викликати вікно пошуку та заміни потрібний фрагмент.

Вікно документа — це основне вікно програми.

Для розмітки сторінки використовують координатні лінійки, розміщені над робочим полем — горизонтальна, а ліворуч від робочого поля — вертикальна. За замовчуванням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Виводиться та забирається лінійка за допомогою команд Линейка→Вид

7.1.5. Режими відображення документа

1 Обычный— найбільш зручний для виконання більшості операцій.

2 Web-документ— відображає документи у вигляді Web-сторінки.

3 Разметка страницы— відображає документи так, як вони будуть виведені на друк.

4 Структура— призначений для роботи зі структурою документа.

Перехід між режимами здійснюється за допомогою команд меню Видабо кнопок, розміщених ліворуч від горизонтальної смуги прокручування.

Рис.7.1.10 – Режими відображення документу

7.1.6. Вихід з текстового документа Word

Для завершення роботи з текстовим документом Word необхідно:

1 Закрити вікно програми за допомогою червоної кнопки з хрестиком у правому куті рядка заголовка.

2 За допомогою команд Файл→Выход.

3 За допомогою комбінації клавіш Alt+F4.

Дата добавления: 2016-01-18 ; просмотров: 3122 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

7 трюков с таблицами в Word, о которых вы могли не знать

Бытует мнение, что таблицы Microsoft Word — самая неприятная часть текстового редактора. Они неуклюжи, ими трудно управлять, их тяжело форматировать. После прочтения этой статьи у вас не останется таких предубеждений.

Предвзятое отношение к таблицам имеет свои глубокие корни. Чего греха таить, дюжину лет назад таблицы в Word не могли похвастаться удобством из-за несовершенства программы в целом. Но с тех пор прошло много времени. Microsoft прекрасно поработала над своими ошибками и сделала всё возможное для удобства пользователей. Жаль, конечно, что многие из тех самых пользователей об этом не знают и до сих пор работают в 2003-й редакции офисного пакета. Историю про ёжиков и кактусы не напоминает? 🙂

Всем застрявшим в прошлом просто по-человечески рекомендую обновиться как минимум до 2013-й версии Microsoft Office, а лучше — сразу до свежей, 2016-й. Поверьте, вам только кажется, что вы работаете в ставшей классикой среде, на самом деле она уже давно поросла мхом и плесенью.

Используйте шаблоны

Офисные будни полны однообразных документов, в том числе и таблиц. Берём одну электронную бумажку, вырезаем её часть, вставляем в новый документ и правим детали. Хорошая методика, но, как мне кажется, работа с шаблонами немного проще и быстрее. К слову, в самом Word шаблоны величают экспресс-таблицами.

Кликните по закладке «Вставка», щёлкните по «Таблице» и перейдите к «Экспресс-таблицам». Обратите внимание на пункт «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию».

Здесь вы найдёте несколько вполне полезных вариантов и, что самое главное, сможете сохранить в качестве шаблона любую другую таблицу или её фрагмент, в том числе и собственного производства.

Рисуйте таблицы

Помните медведя, который в детстве прошёлся по вашим ушам и рукам в безудержном цыганском танце? Именно с тех пор вы не любите пение и кисточки и именно с тех пор вы упорно игнорируете опцию «Нарисовать таблицу» в Word. Встряхнись, взрослый человек! Пора подавить мохнатое чудовище! Это проще, чем кажется.

Кликните по закладке «Вставка», щёлкните по «Таблице» и перейдите к пункту «Нарисовать таблицу».

И не бойтесь совершить промах: под рукой всегда найдётся ластик. Порой карандаш и стиралка существенно упрощают создание сложных таблиц с мелкими элементами.

Вставляйте строки и столбцы быстро

Начиная с Word 2013 добавление строк и столбцов из зубодробительной пытки превратилось в увлекательную забаву. Не подумайте, архаичные «Вставить столбцы слева/справа» и «Вставить строки сверху/снизу» никуда не делись, но о них теперь можно забыть.

Наведите курсор на пространство между строками или столбцами за пределами таблицы и нажмите на появившийся плюс.

В будущем хотелось бы видеть что-то похожее и для функции удаления.

Применяйте линейку

У каждого человека есть любимые и отталкивающие цифры, которые он без разбору использует или избегает в своей жизни. Даже в параметрах своих таблиц. Знаю таких. 🙂

Если вы привыкли точно выставлять значения отступов, ширину и высоту ячеек через свойства таблицы, попробуйте альтернативу — линейку.

Наведите курсор на границу столбцов или строк, схватите её, зажмите клавишу Alt и пользуйтесь удобством сантиметровой линейки.

Такой же трюк можно провернуть и с маркерами отступов и выступов. Наведите на них курсор и зажмите всё ту же клавишу Alt.

Используйте горячие клавиши

Будь я разработчиком программного обеспечения, я бы нарёк горячие клавиши душевными кнопками. Ведь порой так и хочется обняться с ноутбуком только потому, что они есть. Что же касается таблиц Word, я наиболее часто использую тройку комбинаций:

  1. Alt + Shift + «Вверх/Вниз» быстро перемещает текущую строку на одну позицию выше или ниже (просто незаменимая вещь).
  2. Ctrl + Shift + A мгновенно превращает прописные буквы в заглавные, что очень полезно для заголовков.
  3. Ctrl + Tab добавляет табуляцию в ячейке, в то время как обычный Tab переносит курсор на следующую ячейку.

Преобразуйте текст в таблицу

Немного магии, которой можно прихвастнуть на глазах у изумлённой публики. Вместо того чтобы создавать таблицы привычным способом, попробуйте парочку других, более изощрённых, вариантов:

  • Массивы ячеек, скопированные из Excel, вставляютcя в Word как таблица с невидимыми границами.
  • Хорошо структурированный текст легко преобразуется в таблицу штатными средствами Word.

Выделите текст, кликните по закладке «Вставка», щёлкните по «Таблице» и выберите пункт «Преобразовать в таблицу».

Обратите внимание на вспомогательные параметры: качество преобразования зависит от них напрямую.

Контролируйте размеры ячеек

Хочешь узнать человека, подкинь ему таблицу с текстом-самодуром. Немного свободная интерпретация известного мнения, конечно, но бьёт в точку. Только взгляните на скриншот, а точнее на первую колонку и слово «филологический» — безобразное бельмо.

По моим наблюдениям, в таких случаях люди сначала неприлично выражаются, а затем прибегают к не самому оптимальному выходу — уменьшают размер шрифта. Но лучше вместить текст другим путём.

Щёлкните в ячейке правой клавишей, выберите пункт «Свойства таблицы», переключитесь на закладку «Ячейка», перейдите к «Параметрам» и проставьте галочку в графе «Вписать текст».

Word поднатужится и вернёт убежавшую букву на место, а в мире снова воцарится мир. К слову, для наглядности «вписанный» текст будет подчёркиваться голубой линией.

А ещё, бывает, позаимствуешь чью-то таблицу и довольно напеваешь себе под нос: «Только ты, рыба моей мечты»! Хорошая работа чужими руками! Начинаешь заливать её своими данными, и тут происходит неконтролируемая чертовщина: одни столбцы расползаются за счёт похудения других. Голова отрезвляется, и реальность перестаёт радовать. Как быть?

Шутки шутками, но случается, что вам присылают таблицу строгого формата, с которой нельзя оплошать. Как минимум не поленитесь отправить её обратно с прежними размерами. Так получатель увидит то, что ожидает увидеть. А для этого отключите автоподбор размеров по содержимому.

Щёлкните в любой из ячеек правой клавишей мыши, выберите пункт «Свойства таблицы», перейдите к «Параметрам» и снимите галочку в графе «Автоподбор размеров по содержимому».

Эта же опция спасёт вашу таблицу от коллапса, если вам необходимо заполнить некоторые ячейки изображениями: они впишутся в виде миниатюры вместо полномасштабного размера.

Читать еще:  Word online редактировать документ
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector