Шартты оператор паскаль - Мир ПК
Fruitsekta.ru

Мир ПК
31 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шартты оператор паскаль

лабы по информатике, егэ

лабораторные работы и задачи по программированию и информатике, егэ по информатике

Pascal: Занятие №2. Часть 2: Оператор выбора в паскале

Оператор выбора в Паскале

 • Оператор case в Паскале используется в тех случаях, когда в зависимости от значения какой-либо переменной нужно выполнить те или иные действия (простые или составные операторы).
 • Если вариантов всего два, то можно обойтись и условным оператором IF, с которым мы уже знакомы. Но если их, к примеру, десять, то использовать конструкцию if then else в pascal становится совсем нецелесообразно. В этом случае оптимален оператор CASE варианта.

Рассмотрим использование оператора выбора в языке Паскаль на конкретном примере.

Особенность: Выбор не из двух, а из нескольких вариантов в зависимости от отметки.

Результат выполнения с использованием условного оператора if:

var otmetka:integer; begin writeln(‘Отметка?’); readln(otmetka); if (otmetka=1) or (otmetka=2) then writeln (‘кошмар!’) else if otmetka=3 then writeln(‘плохо’) else if otmetka=4 then writeln(‘неплохо’) else if otmetka=5 then writeln(‘отлично!’) else writeln(‘таких отметок не бывает’); end.

Данный пример демонстрирует нерациональную работу программиста и слишком запутанный код. Гораздо лаконичнее выглядит код при использовании оператора выбора.

Результат выполнения с использованием оператора выбора case:

var otmetka:integer; begin writeln(‘отметка?’); readln(otmetka); case otmetka of 1,2 : writeln (‘кошмар!’); 3: writeln(‘плохо’); 4: writeln(‘неплохо’); 5: writeln(‘отлично!’); else writeln(‘таких отметок не бывает’); end end.

Блок-схема, соответствующая оператору выбора:

  Чтобы задать диапазон значений, используется один из двух вариантов:

   Перечисление через запятую:

. case x of: 1,2,3,4,5: writeln(‘от одного до пяти’); .

. case x of: 1..5: writeln(‘от одного до пяти’); .

Перечисление или диапазон

 • После служебного слова case может стоять имя переменной или арифметическое выражение целого типа:

или символьного типа (char):

Символьный тип char в Паскале

Для решения следующей задачи пригодится тип char — символьный.
Переменная данного типа объявляется так:
c: char;
и присваивает значения следующим образом:
c:=’a’;

Паскаль программалау тіліндегі шартты оператор

Сабақтың тақырыбы: Паскаль программалау тіліндегі шартты оператор

Сабақтың мақсаттары:

Білімділік:

Шартты операторлардың жазылу тәртібімен таныстыру және тармақталған алгоритмдерді программалауды түсіндіру. Сабақтан алған теориялық білімдерін жүйелі түрде тәжірибе жүзінде көрсете білу дағдыларын қалыптастыру.

Дамытушылық:

Программалау тілінде жұмыс жасай білу дағдыларын, ойлау қабілеттерін, өз білімдерін сауатты түрде жеткізе білуді, пәнге деген қызығушылықты дамыту.

Тәрбиелік:

Оқушылардың белсенділігін арттыру, жұмыс жасау мақсатында компьютерлік сауаттылыққа, өзара көмектесуге, өзін-өзі бағалауға тәрбиелеу.

Сабақтың типі: жаңа сабақ.

Сабақтың әдіс-тәсілдері:

Деңгейлеп оқыту технологиясы. Электронды тест.

Сабақтың көрнекіліктері:

Компьютер, проектор, презентациялар, деңгейлік тапсырмалар, оқулық, электронды түрдегі тест.

Пәнаралық байланыс: математика, геометрия, физика.

Сабақтың жоспары:

 1. Ұйымдастыру
 2. Қайталау
 3. Жаңа сабақты түсіндіру
 4. Сабақты бекіту
 5. Оқушыларды бағалау
 6. Үй тапсырмасы

Жаңа сабақ

Паскаль программалау тіліндегі шартты оператор

Паскаль тілі өзінің қарапайымдылығының және тиімділігінің арқасында дүние жүзіне тез таралды. Қазіргі кезде барлық дербес компьютерлер осы тілде жұмыс істей алады. Паскаль тілінде жазылған программаның дұрыстығын компьютерде тексеру және жіберілген қатені түзету оңай. армақталған алгоритмдерді ұйымдастыру үшін шартты операторларды пайдаланамыз.

Тармақталған алгоритмдердің программасын құру үшін шартты операторларды пайдаланамыз. Осы уақытқа дейін біз сызықтық алгоритмдерге программа құрып келдік. Яғни, берілген есепте ешқандай шарттар болмаған. Ал, бүгінгі сабағымызда берілген есепте бір немесе бірнеше шарт кездесетін жағдайды қарастырып, оған программа құрамыз. Ал бұл алгоритм түрі тармақталған алгоритм.

Тармақталған алгоритмдер – алгоритмде арифметикалық теңсіздік пен теңдік түрінде берілген логикалық шарт тексеріледі. Логикалық шарт тексеріледі, егер орындалса, онда 1 – жолмен, ал егер орындалмаса, онда 2-ші жолмен жүзеге асады да, соңында екі тармақ бірігеді. Мұндай алгоритмдерді шарт тексеру, яғни тармақталу алгоритмдері деп атаймыз. Блок схемасында шарт тексеру блогы – ромб қолданылады.

Тармақталу операторы көрсетілген шартқа тәуелді құрамына кіретін операторлардың орындалуын немесе орындалмауын қамтамасыз етеді. Тармақталған алгоритмдерді программалаған кезде мынадай қызметші сөздер қолданылады: if — егер , then – онда , else — әйтпесе.

Оператор программадағы іс-әрекеттердің орындалу реттілігін өзгертетін мүмкіндіктің ең кең тараған тәсілі болып табылады. Оператордың жазылу түрі:

<Егер шарт онда 1 оператор әйтпесе 2 оператор орындалады.>

IF THEN ELSE ;

Егер шарттың мәні «ақиқат» болса, THEN сөзінен кейінгі оператор, ал мән «жалған» болса, ELSE сөзінен кейінгі оператор орындалады.

Шарт өрнегін жазу үшін мынадай салыстыру белгілерін пайдаланамыз:

=Тең
Үлкен
>=Үлкен немесе тең
<>Тең емес

if x b THEN write(‘max a’) else write(‘max b’);

Урок 7. Оператор выбора Сase

Урок из серии: «Язык программирования Паскаль»

В этом уроке будет рассмотрено использование оператора выбора Select Case.

На предыдущем уроке было показано, как использовать оператор If … hten для выбора одного из двух возможных продолжений алгоритма.

Если один оператор If может обеспечить выбор из двух альтернатив, то оператор выбора case позволяет сделать выбор из произвольного числа имеющихся вариантов.

С помощью операторе If … them тоже можно организовать проверку более двух условий, если использовать вложенные операторы If … then, но запись с оператором Select Case получается более компактной и более понятной.

Оператор выбора case состоит из выражения, называемого селектором (selection — выбор альтернативы) и списка операторов, каждому из которых предшествует список констант выбора (список может состоять из одной константы).

Здесь ветвь else заключается в квадратные скобки, что говорит о том, что эта часть оператора выбора не обязательна.

Алгоритм выполнения оператора выбора:

 1. Вычисляется выражение, которое должно принимать значение, принадлежащее порядковому типу (например, оно не может быть вещественного типа).
 2. В случае если результат вычисления равен одной из перечисленных констант, то выполняется соответствующий оператор. Затем управление передается за пределы оператора выбора.
 3. Если значение выражения не совпадает ни с одной константой, то выполняется оператор, стоящий после else, если он есть, либо управление передается на оператор end и выполнение программы продолжается.

Для одной альтернативы вместо одного оператора можно указать несколько операторов, заключив их в операторные скобки.

Правила использования оператора:

 1. Тип константы должен совпадать с типом выражения
 2. В этой конструкции перед else стоит точка с запятой.
 3. Все константы в альтернативах должны быть уникальны в пределах оператора выбора (т.е. повторение констант в альтернативах не допускается).

Пример 1. По введенному номеру дня недели вывести на экран его название.

Пример 2. В восточном календаре принят 60-летний цикл, состоящий из 12-летних подциклов, обозначаемых названиями цвета: зеленый, красный, желтый, белый и черный.

В каждом подцикле годы носят названия животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи.

По номеру года выведите его название, если 1984 год был началом цикла — годом зеленой крысы.

Пример 3. Составьте программу, которая по заданному году и номеру месяца определяет количество дней в этом месяце.

Задания для самостоятельного выполнения

 1. Составьте программу, которая переводила бы арабские цифры в римские.
 2. Составить программу, которая по номеру месяца определяла время года.

В этом уроке было показано, как использовать оператор Select Case для выбора из нескольких вариантов.

Проверь себя!

На следующем уроке Вы познакомитесь со средой программирования Pascal ABC.

Таблица с основными операторами ЯП Pascal

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Вывод на экран с новой строки

Возведение в квадрат

Квадратный корень числа

Возведение числа Е в степень Х

Вычисление числа Пи

Отбрасывает дробную часть числа

Округление дробного числа до ближайшего целого

Вызов библиотечного модуля (после имени программы)

Ввод с клавиатуры

Ввод с клавиатуры с новой строки

Раздел описания констант (перед Var )

Инициализация датчика случайных чисел

Датчик случайных чисел, Х – max возможное число

Установка цвета экрана

Переменные для хранения символов. Символьный порядковый тип

Логический тип переменных

Условный оператор «Если»

Условный оператор «То»

Условный оператор «Иначе»

Вывод на экран с новой строки

Возведение в квадрат

Квадратный корень числа

Возведение числа Е в степень Х

Вычисление числа Пи

Отбрасывает дробную часть числа

Округление дробного числа до ближайшего целого

Вызов библиотечного модуля (после имени программы)

Ввод с клавиатуры

Ввод с клавиатуры с новой строки

Раздел описания констант (перед Var )

Инициализация датчика случайных чисел

Датчик случайных чисел, Х – max возможное число

Установка цвета экрана

Переменные для хранения символов. Символьный порядковый тип

Логический тип переменных

Условный оператор «Если»

Условный оператор «То»

Условный оператор «Иначе»

Бесплатный
Дистанционный конкурс «Стоп коронавирус»

 • Тепляшина Юлия АлексеевнаНаписать 2004 15.05.2018

Номер материала: ДБ-1594886

Добавляйте авторские материалы и получите призы от Инфоурок

Еженедельный призовой фонд 100 000 Р

  15.05.2018 395
  15.05.2018 352
  15.05.2018 268
  15.05.2018 376
  15.05.2018 296
  15.05.2018 325
  15.05.2018 144
  15.05.2018 175

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Читать еще:  Объявление массива паскаль
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector